CAŁUN TURYŃSKI
Spójrz na Oblicze Bożej Miłości
1511 osób

bierze już udział w akcji
propagowania świadectwa
Całunu Turyńskiego

Wesprzyj nas i odbierz już dziś

tkaninę z wizerunkiem Pana Jezusa z Całunu Turyńskiego wraz z folderem informacyjnym

Czym jest Całun Turyński?

Całun Turyński to prostokątny płat płótna o wymiarach 436 cm na 110 cm, w który po zdjęciu z Krzyża zostało owinięte ciało Pana Jezusa. Ta cenna relikwia zawiera wizerunek Zbawiciela utrwalony przez tajemniczą energię podczas Zmartwychwstania oraz ślady potu i krwi wylanych w trakcie Świętej Męki. W oparciu o nie możemy odczytać historię ostatnich dni życia Chrystusa, od aresztowania do śmierci na Krzyżu.

Odkryj tajemnice Całunu Turyńskiego

W ramach naszej kampanii chcemy uwrażliwić tysiące naszych bliźnich na męczeńską śmierć Pana Jezusa i pogłębić ich wiedzę na temat tej niezwykłej relikwii.

Czy wiesz…

  • Dlaczego Całun Turyński nazywany jest Piątą Ewangelią?
  • Co sprawia, że mówimy o nim, jak o pierwszej fotografii?
  • Jak to możliwe, że mimo braku wielu współczesnych technologii, wizerunek Pana Jezusa przetrwał aż do dziś?

Odpowiedź na te i wiele innych pytań znajdziesz w pakiecie „Spójrz na Oblicze Bożej Miłości”.
Wesprzyj nas i odbierz go dla siebie.

Tak, chcę otrzymać pakiet
„Spójrz na Oblicze Bożej Miłości”
Tak, chcę otrzymać pakiet
„Spójrz na Oblicze Bożej Miłości”
Odbierając „Spójrz na Oblicze Bożej Miłości” otrzymasz:
Tkaninę z wizerunkiem Oblicza Pana Jezusa z Całunu Turyńskiego,

o wymiarach 14cm x 21cm, symbolizującą niezwykłe świadectwo zwycięstwa Boga nad śmiercią i złem. Całun Turyński to jedna z najcenniejszych, a zarazem najbardziej tajemniczych chrześcijańskich relikwii, która do dziś pozostaje obiektem dogłębnych badań naukowych.

Dzięki tej wiernej kopii wizerunku Pana Jezusa możesz na co dzień patrzeć na Oblicze Bożej Miłości, a co za tym idzie jeszcze głębiej przeżyć Wielki Post i przygotować się na nadejście naszego Zbawiciela.

Folder na temat Całunu Turyńskiego,

zawierający wiele cennych informacji o jego pochodzeniu, historii, a nawet o tym, czego wyłącznie na podstawie Całunu możemy dowiedzieć się o Męce Pańskiej.

W naszym folderze opisaliśmy najważniejsze wydarzenia z ostatnich chwil ziemskiego życia Pana Jezusa w kontekście faktów, które zdradza nam o nich Całun Turyński. Dowiesz się z niego między innymi: ile ran na ciele Zbawiciela powstało na skutek biczowania czy też w jaki sposób przybito Jego Ciało do krzyża.

Wspieram i odbieram pakiet
„Spójrz na Oblicze Bożej Miłości”

TAK, wiem, jak ogromną duchową wartość ma rozważanie Męki Pańskiej, dlatego chcę wesprzeć i otrzymać wizerunek Oblicza Pana Jezusa z Całunu Turyńskiego wykonany na specjalnie wybranej do tego tkaninie wraz z folderem informacyjnym „Całun Turyński. Piąta Ewangelia”.

Wpisz w formularzu swoje dane teleadresowe. Posłużą nam, aby przesłać Ci pakiet o Całunie Turyńskim.

 

Informujemy, że Państwa dane osobowe podane powyżej są przetwarzane przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków oraz Stowarzyszenie „POLONIA CHRISTIANA” z siedzibą przy ul. Skawińskiej 13 lok.13, 31-066 Kraków (administratorzy danych osobowych), zwane dalej Stowarzyszeniami, w następujących celach: a) wykonania zamówienia i wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych osobowych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy oraz jej realizacji zgodnie z art. 6 ust.1. lit. b RODO (na tej podstawie Państwa dane osobowe przetwarza wyłącznie Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi), b) utrzymywania stałego kontaktu z Państwem przez każde ze Stowarzyszeń w związku z ich celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie Państwa o organizowanych spotkaniach, kampaniach i akcjach społecznych oraz możliwościach wspierania działalności każdego ze Stowarzyszeń – przetwarzanie w tym celu odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu każdego ze Stowarzyszeń, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO (na tej podstawie Państwa dane osobowe przetwarza Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi oraz Stowarzyszenie „POLONIA CHRISTIANA”). Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie przez Stowarzyszenia powyżej wskazanych celów statutowych. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres do korespondencji lub adres e-mail każdego ze Stowarzyszeń tj.: na adres siedziby Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” lub na adres e-mail: iod@piotrskarga.pl lub adres siedziby Stowarzyszenia „POLONIA CHRISTIANA”, przy ul. Skawińskiej 13 lok.13, 31-066 Kraków, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres e-mail:iod@poloniachristiana.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz każdego ze Stowarzyszeń usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe, jak i osoby upoważnione przez każde ze Stowarzyszeń (np. pracownicy). Dane osobowe mogą być również udostępniane innym organizacjom o tożsamych celach statutowych. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez każde ze Stowarzyszeń działalności statutowej w związku z którą przetwarzane są Państwa dane osobowe, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Czytaj więcej >

Copyright 2021 by Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi

omegawatch.to are well known by people over the world because of their exellent grace and luxury. supply best quality fakerolex.is. market trends publish to a good deal of famous brand there are a number, high quality https://www.vapesshops.co.uk/ is one of them. replica audemars piguet are timeless accessory. offer all kinds of high quality https://www.jerseys.to which you need. rickandmortyvape.com ヴェイプ available for sale on our website are the best replicas you can find online as they are first copy watches. unquestionably the geneva trace ended up agreeable while best hermesreplica review. cheap meilleure rolex imitation parfaite under $60 enthusiastic by a very late 25th century euro larger railway trail station inside of the corridor of a ribs dome. who sells the best https://www.dearhow.to is amazingly distinct from the astonishing wonder of amazement.