CAŁUN TURYŃSKI
Spójrz na Oblicze Bożej Miłości

osób

bierze już udział w akcji
propagowania świadectwa
Całunu Turyńskiego

Zamów już dziś

tkaninę z wizerunkiem Pana Jezusa z Całunu Turyńskiego wraz z folderem informacyjnym

Czym jest Całun Turyński?

Całun Turyński to prostokątny płat płótna o wymiarach 436 cm na 110 cm, w który po zdjęciu z Krzyża zostało owinięte ciało Pana Jezusa. Ta cenna relikwia zawiera wizerunek Zbawiciela utrwalony przez tajemniczą energię podczas Zmartwychwstania oraz ślady potu i krwi wylanych w trakcie Świętej Męki. W oparciu o nie możemy odczytać historię ostatnich dni życia Chrystusa, od aresztowania do śmierci na Krzyżu.

Odkryj tajemnice Całunu Turyńskiego

W ramach naszej kampanii chcemy uwrażliwić tysiące naszych bliźnich na męczeńską śmierć Pana Jezusa i pogłębić ich wiedzę na temat tej niezwykłej relikwii.

Czy wiesz…

  • Dlaczego Całun Turyński nazywany jest Piątą Ewangelią?
  • Co sprawia, że mówimy o nim, jak o pierwszej fotografii?
  • Jak to możliwe, że mimo braku wielu współczesnych technologii, wizerunek Pana Jezusa przetrwał aż do dziś?

Odpowiedź na te i wiele innych pytań znajdziesz po zamówieniu pakietu „Spójrz na Oblicze Bożej Miłości”.

Tak, chcę otrzymać pakiet
„Spójrz na Oblicze Bożej Miłości”
Tak, chcę otrzymać pakiet
„Spójrz na Oblicze Bożej Miłości”
Zamawiając nasz pakiet otrzymasz:
Tkaninę z wizerunkiem Oblicza Pana Jezusa z Całunu Turyńskiego,

o wymiarach 14cm x 21cm, symbolizującą niezwykłe świadectwo zwycięstwa Boga nad śmiercią i złem. Całun Turyński to jedna z najcenniejszych, a zarazem najbardziej tajemniczych chrześcijańskich relikwii, która do dziś pozostaje obiektem dogłębnych badań naukowych.

Dzięki tej wiernej kopii wizerunku Pana Jezusa możesz na co dzień patrzeć na Oblicze Bożej Miłości, a co za tym idzie jeszcze głębiej przeżyć Wielki Post i przygotować się na nadejście naszego Zbawiciela.

Folder na temat Całunu Turyńskiego,

zawierający wiele cennych informacji o jego pochodzeniu, historii, a nawet o tym, czego wyłącznie na podstawie Całunu możemy dowiedzieć się o Męce Pańskiej.

W naszym folderze opisaliśmy najważniejsze wydarzenia z ostatnich chwil ziemskiego życia Pana Jezusa w kontekście faktów, które zdradza nam o nich Całun Turyński. Dowiesz się z niego między innymi: ile ran na ciele Zbawiciela powstało na skutek biczowania czy też w jaki sposób przybito Jego Ciało do krzyża.

Zamawiam pakiet
„Spójrz na Oblicze Bożej Miłości”

TAK, wiem, jak ogromną duchową wartość ma rozważanie Męki Pańskiej, dlatego chcę otrzymać wizerunek Oblicza Pana Jezusa z Całunu Turyńskiego wykonany na specjalnie wybranej do tego tkaninie wraz z folderem informacyjnym „Całun Turyński. Piąta Ewangelia”.

Wpisz w formularzu swoje dane teleadresowe. Posłużą nam, aby przesłać Ci pakiet o Całunie Turyńskim.

 
[form_calun]

Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31- 064 Kraków (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w celu wykonania zamówienia, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust.1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu ze Stowarzyszeniem w związku z jego celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia. Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez Stowarzyszenie, zgodnie z art. 6 ust.1. lit. f RODO. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie zamówienia i wsparcie akcji.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres e-mail:iod@piotrskarga.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas bezterminowo, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Czytaj więcej >

Copyright 2020 by Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi