Objawienia w Grocie Massabielle

W 2018 roku obchodziliśmy 160. rocznicę objawień w Lourdes. Cudowne wydarzenia w tamtejszej Grocie Massabielskiej są uznawane za jednej z najważniejszych nie tylko w historii Kościoła, ale i świata. Między 11 lutego a 16 lipca 1858 roku Matka Boża ukazała się Bernadecie Soubirous osiemnaście razy: jedenaście – w lutym, pięć – w marcu oraz w kwietniu i lipcu.

Lourdes – największy szpital świata

Od tego momentu pięknie położona miejscowość stałą się celem pielgrzymów z całego świata. Pielgrzymują pod figurę Niepokalanej w nadziei rozwiązania problemów życiowych. Przybywają tutaj w nadziei na cud… I tego cudu doświadczają tysiące wiernych. Nic więc dziwnego, że Lorudes nazywane jest największym szpitalem świata. Właśnie z tym miejscem związana jest też nasza kampania.

Zamawiając nasz pakiet otrzymasz:

  • Poświęcony pamiątkowy medalik, wydany specjalnie z okazji 160. rocznicy objawień Matki Bożej w Lourdes;
  • Ciekawą broszurę zawierającą życiorys św. Bernadety, historię objawień w Lourdes oraz modlitwy;
  • Możliwość przekazania swoich podziękowań i próśb do Matki Bożej z Lourdes. Przy formularzu na dole tej strony znajdziesz pole, na którym możesz zapisać każdą sprawę, z którą chcesz zwrócić się do Matki Najświętszej. Jeśli je wypełnisz, my wraz z prośbami i podziękowaniami pozostałych uczestników akcji 12 lutego 2020 roku przekażemy je do Sanktuarium Matki Bożej w Lourdes.

Msza Święta w Lourdes

Ważna informacja: Tego dnia, za każdego, kto weźmie udział w naszej akcji, w Kaplicy Domu Pielgrzyma w Lourdes zostanie odprawiona Msza Święta!

W 2018 roku miała miejsce pierwsza edycja kampanii Lorudes – lek dla duszy i ciała. Przedstawiciele Stowarzyszenia Księdza Piotra Skargi zawieźli do Francji aż 51760 tysięcy podziękowań i próśb do Matki Bożej.

Dołącz do akcji „Lourdes – lek dla duszy i ciała”

[form_lourdes]

Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31- 064 Kraków (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w celu wykonania zamówienia, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust.1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu ze Stowarzyszeniem w związku z jego celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia. Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez Stowarzyszenie, zgodnie z art. 6 ust.1. lit. f RODO. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie zamówienia i wsparcie akcji.

 

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres e-mail:iod@piotrskarga.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas bezterminowo, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Copyright 2020 by STOWARZYSZENIE KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ IM. KS. PIOTRA SKARGI